söndag 17 april 2016

Stop the madness!

Tänkte gå loss lite här på bloggen. 
Idag har jag tänkt en del på dagens konsumtionssamhälle och de gör mig upprörd till tusen. Vad är de som gör att du måste ha den där nya bilen dem där fina kläderna? Jo du jämför dig och strävar efter att vara precis som alla andra. Vi gör precis samma sak med våra barn. Vi lär dem tidigt att dem måste ha precis lika nya "fina" kläder som någon annan i skolan, dagis eller fotbollslaget. Vi lånar till och med pengar av banker, sms lån, m.m för att kunna hålla detta sjuka tempo. Detta tycker jag är helt sjukt. Självklart så faller lik jag in i detta träsket. Alla vi jagar efter ett bättre liv. Men blir man lyckligare att sträva efter dessa jämförelser?
För er som är helt nya i aktiesparande och har börjat kunna lägga undan några kronor till investeringar så är det viktigt att ta striden med dessa beteende. Bli inte uppäten av samhället, var endel av samhället och välj att investera i det!

Blir inte du upprörd när du tänker på hur samhället fungerar?

English
Thought to go off a little here on the blog.
Today I thought some of today's consumer society and they make me upset to a thousand. What are they doing that you have to have that new car they where fine clothes? Well you compare yourself and strive to be like everyone else. We do exactly the same thing with our children. We teach them early that they must have just as new "nice" clothes that someone else in the school, nursery or football team. I think this is absolutely sick. Of course, like I fall into this swamp. All we hunt for a better life. But you become happier to pursue these comparisons?
For those of you who are new to stock market investments and have started to put aside a little money for investment so it is important to take the battle with these behaviours. Do not get eaten by the community, was the portion of society and choose to invest in it!

Will not you upset when you think of how society works?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar