onsdag 30 mars 2016

Now things happen. (O=SHB, Cast, Axfo, IJ, HM)


Senaste dagarna har de hänt mycket både i hjärnkontoret och på aktie kontot. Tänkte börja med några tankar om slagit mig senaste dagarna. Allt som jag hör ser m.m påverkar mina tankar positivt eller negativt. Så vem påverkar mina tankar mest? Familjer ger mycket glädje och energi. Alla andra runt om kring vänner jobbarkompisar. Tänk på hur en person i ett rum kan ändra energi hos alla andra i rummet bara genom att vara eller säga något positivt. Helt sjukt när man tänker efter vad mycket de gör att bara vara positiv och glad. Vad som påverkar mig är även all information som har ökat markant i samhället. Det är Iphones, Ipads, tv, datorer, Facebook, twitter, tidningar m.m, och allt detta används frekvent. Vad gör jag nu med allt detta? Blir jag positiv av att läsa om alla perfekta liv som kanske inte är så perfekta och jämföra hit och dit och till slut hamna i avundsjuka träsket. Blir jag positiv av att läsa om all skit som händer i värden, där man helt glömmer bort att skriva om allt gott som händer i värden. Min bild av att läsa nyheter blir helt snedvriden och de smyger in negativa tankar om människor och samhälle. Vem äger media och vem kontrollerar media?  Jo de är endast två aktörer. Blir jag helt styrd och kontrollerad av dessa?  Jag har valt att minska ner allt vad det gäller tv, media och nyhet. Hur ser du själv på det hela?

Vad hände då på aktiekontot? Jo jag gick emot mina principer helt och sålda av endel av mitt innehav i favoriten Realty Income corp (o) som har gått väldigt starkt senaste tiden. Jag valde att ta hem kapitalet till Sverige då börsen har gått ner. Jag har länge varit sugen på att köpa poster i dessa nya innehav. Men då de som oftast inte blir några större dippar i dessa fina bolag har jag nu valt att hoppa på tåget. Jag köpte Handelsbanken B, Sveriges eller kanske Europas bästa bank? Köpte även en post i Axfood ännu ett bolag som jag varit sugen på länge (Axfood-koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp. ). Sedan fyllde jag på mitt innehav i Castellum. Köpte även in nytt innehav i Intrum Justitia. Sist men inte minst så fyllde jag på innehavet i Hennes & Mauritz.In English
Recent days have they happened a lot both in the brain office also in the equity account. Thought begin with some thoughts struck me in recent days. All I hear sees mM affect my thoughts positive or negative. So who influences my mind the most? Families give much joy and energy. All other round about friends workmates. Think about how a person in a room can change the energy of everyone else in the room just by being or say something positive. Totally sick when you think about how much they do to just be positive and happy. What seems to me, even all the information that has increased significantly in the society. It's iPhones, iPads, televisions, computers, facebook, twitter, newspapers mM, and all of this is used frequently. What do I do with all this? Will I be positive in reading about all the perfect life may not be so perfect and comparing here and there and eventually end up in jealousy marsh. Will I be positive in reading about all the shit that happens in the world, where you completely forget to write about everything good that happens in values. My impression from reading news becomes completely distorted and sneaks in negative thoughts about people and society. Who owns the media and who controls the media? Well they are only two actors. Will I be completely guided and controlled by them? I have chosen to cut down everything that comes to television, the media and the news. How do you see yourself in everything it all?

What happened in the stock account? Well I went against my principles completely and sold the portion of my holdings in the favorite Realty Income Corp. (O) which has been very strong recently. I chose to take home equity to Sweden when the stock market has gone down. I have long been eager to buy items in those new holdings. But then they usually will not be any larger dips in such fine company, I have now decided to jump on the bandwagon. I bought Handelsbanken B, Sweden, or perhaps Europe's best bank? Also bought a record in Axfood even a company that I have been hungry for a long time (Axfood Group includes the store chains Willys and Hemköp.). Then I filled in my possession in Castellum. I also bought the new holding in Intrum Justitia. Last but not least, I filled in the holding in Hennes & Mauritz.

Skicka gärna frågor eller tankar på min mail om du inte vill lämna kommentar.

6 kommentarer:

 1. Jag försöker dra ner på mängden Facebook och annan information. Det är mest åsiktslåda och bara ett fåtal visar sina åsikter. I övrigt sitter de vars liv man kanske skulle vilja se mer av tysta.

  Djärvt drag med O men ibland måste man ombalansera portföljen när det inte känns rätt. Jag äger alla bolag du nämner och du byte kvalitet mot kvalitet så det var nog rätt. :) Själv har jag tänkt att inte nalla på mitt O innehav.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja de var inget lätt beslut! =) men jag har ju kvar endel av innehavet som tröst! =) kommer att fylla på med O igen så fort läge finnes.

   Tack för din kommentar!

   /LIMG

   Radera
 2. Varför B-aktien i SHB?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Köper oftast inte A aktier (inget intresse för rösträtt, men finns ju iof andra fördelar med A-aktier), men i detta fall har du en poäng då A-akien står lägre i kurs och har högre omsättning.

   Tack för din kommentar!

   /LIMG

   Radera
 3. Hej! Kul att få läsa om din resa, blir att följa!

  Kommentarer kring följande:

  Vad hände då på aktiekontot? Jo jag gick emot mina principer helt och sålda av endel av mitt innehav i favoriten Realty Income corp (o) som har gått väldigt starkt senaste tiden. Jag valde att ta hem kapitalet till Sverige då börsen har gått ner. Jag har länge varit sugen på att köpa poster i dessa nya innehav. Men då de som oftast inte blir några större dippar i dessa fina bolag har jag nu valt att hoppa på tåget. Jag köpte Handelsbanken B, Sveriges eller kanske Europas bästa bank? Köpte även en post i Axfood ännu ett bolag som jag varit sugen på länge (Axfood-koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp. ). Sedan fyllde jag på mitt innehav i Castellum. Köpte även in nytt innehav i Intrum Justitia. Sist men inte minst så fyllde jag på innehavet i Hennes & Mauritz.

  Förstår precis hur du resonerar, ibland är det fint att realisera lite vinst för att öka i andra innehav så att portföljen är hyfsat jämn, otroligt fina bolag du köpt här hemma i Sverige för pengarna!

  Är sugen på att köpa realty income men den har stigit något ruskigt här under vintern och början på våren, blir att plocka in när den letar sig ner mot 50 strecket igen tycker jag.

  SvaraRadera
 4. Tjena Minapengar!

  Jag hoppas verkligen att den sjunker ner igen så att jag kan öka på innehavet i O igen!

  Tack för din kommentar och lycka till med ditt sparande!

  /LIMG

  SvaraRadera