onsdag 30 mars 2016

Now things happen. (O=SHB, Cast, Axfo, IJ, HM)


Senaste dagarna har de hänt mycket både i hjärnkontoret och på aktie kontot. Tänkte börja med några tankar om slagit mig senaste dagarna. Allt som jag hör ser m.m påverkar mina tankar positivt eller negativt. Så vem påverkar mina tankar mest? Familjer ger mycket glädje och energi. Alla andra runt om kring vänner jobbarkompisar. Tänk på hur en person i ett rum kan ändra energi hos alla andra i rummet bara genom att vara eller säga något positivt. Helt sjukt när man tänker efter vad mycket de gör att bara vara positiv och glad. Vad som påverkar mig är även all information som har ökat markant i samhället. Det är Iphones, Ipads, tv, datorer, Facebook, twitter, tidningar m.m, och allt detta används frekvent. Vad gör jag nu med allt detta? Blir jag positiv av att läsa om alla perfekta liv som kanske inte är så perfekta och jämföra hit och dit och till slut hamna i avundsjuka träsket. Blir jag positiv av att läsa om all skit som händer i värden, där man helt glömmer bort att skriva om allt gott som händer i värden. Min bild av att läsa nyheter blir helt snedvriden och de smyger in negativa tankar om människor och samhälle. Vem äger media och vem kontrollerar media?  Jo de är endast två aktörer. Blir jag helt styrd och kontrollerad av dessa?  Jag har valt att minska ner allt vad det gäller tv, media och nyhet. Hur ser du själv på det hela?

Vad hände då på aktiekontot? Jo jag gick emot mina principer helt och sålda av endel av mitt innehav i favoriten Realty Income corp (o) som har gått väldigt starkt senaste tiden. Jag valde att ta hem kapitalet till Sverige då börsen har gått ner. Jag har länge varit sugen på att köpa poster i dessa nya innehav. Men då de som oftast inte blir några större dippar i dessa fina bolag har jag nu valt att hoppa på tåget. Jag köpte Handelsbanken B, Sveriges eller kanske Europas bästa bank? Köpte även en post i Axfood ännu ett bolag som jag varit sugen på länge (Axfood-koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp. ). Sedan fyllde jag på mitt innehav i Castellum. Köpte även in nytt innehav i Intrum Justitia. Sist men inte minst så fyllde jag på innehavet i Hennes & Mauritz.In English
Recent days have they happened a lot both in the brain office also in the equity account. Thought begin with some thoughts struck me in recent days. All I hear sees mM affect my thoughts positive or negative. So who influences my mind the most? Families give much joy and energy. All other round about friends workmates. Think about how a person in a room can change the energy of everyone else in the room just by being or say something positive. Totally sick when you think about how much they do to just be positive and happy. What seems to me, even all the information that has increased significantly in the society. It's iPhones, iPads, televisions, computers, facebook, twitter, newspapers mM, and all of this is used frequently. What do I do with all this? Will I be positive in reading about all the perfect life may not be so perfect and comparing here and there and eventually end up in jealousy marsh. Will I be positive in reading about all the shit that happens in the world, where you completely forget to write about everything good that happens in values. My impression from reading news becomes completely distorted and sneaks in negative thoughts about people and society. Who owns the media and who controls the media? Well they are only two actors. Will I be completely guided and controlled by them? I have chosen to cut down everything that comes to television, the media and the news. How do you see yourself in everything it all?

What happened in the stock account? Well I went against my principles completely and sold the portion of my holdings in the favorite Realty Income Corp. (O) which has been very strong recently. I chose to take home equity to Sweden when the stock market has gone down. I have long been eager to buy items in those new holdings. But then they usually will not be any larger dips in such fine company, I have now decided to jump on the bandwagon. I bought Handelsbanken B, Sweden, or perhaps Europe's best bank? Also bought a record in Axfood even a company that I have been hungry for a long time (Axfood Group includes the store chains Willys and Hemköp.). Then I filled in my possession in Castellum. I also bought the new holding in Intrum Justitia. Last but not least, I filled in the holding in Hennes & Mauritz.

Skicka gärna frågor eller tankar på min mail om du inte vill lämna kommentar.

lördag 26 mars 2016

Nya tankar och omstrukturering.


Jag har börjat göra endel omstruktureringar i portföljerna. Då jag vill ha så mycket som möjligt av mina Amerikanska aktier på mitt kapitalförsäkrings konto. De blir till att flytta över endel i taget för att undvika stor beskattning till nästa år. I samband med detta har jag tänkt börja att utveckla min strategi något. De innehav som har gått väldigt mycket på plus 50- 100 % tänker jag vikta ner till halva storleken och köpa nytt innehav eller fylla på andra innehav. Och för att sedan fylla på innehavet åter igen om det kommer någon dipp i dessa innehav. 

Någon annan som jobbar på detta sätt och kan ge någon feedback eller någon som provat och inte är nöjd med resultatet?

tisdag 22 mars 2016

Goldmine Realty Income?


Nu höjde Realty income sin månadsvisa utdelning från 0,1985 USD till 0,199. Detta innebär att dem har höjt min direktavkastning på mitt innehav på ca 9 % på ca 2,5 år. Och där till låg dollarkursen vid inköpet på ca 6,75 kr på USD vilket i sin tur ger en utdelningsökning på ca 18 % sett till dagen kurs på ca 8,22 sek/USD. Kanske är dags att fylla på innehavet i denna guldgruva? Läs gärna mer om detta fina bolag här.

lördag 19 mars 2016

Vilken är din investerings strategi? What is your investment strategy?

Jag tror de finns lika många strategier som de finns maträtter. Svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. Kanske lättar att säga vad som funkar bra eller mindre bra. Tänkte med detta inlägget se om de är några modiga som vågar skriva om sina strategier och diskutera ämnet.

Min strategi är ganska enkel. Köp och behåll, hitta stora konkurrens kraftiga bolag som gör en god vinst och har god vinstmarginal och delar ut pengar i utdelning. Jag väljer att blanda bolag med hög utdelning och låg utdelningstillväxt med bolag som har lägre utdelning och hög utdelningstillväxt. Jag väljer att köpa i alla Börs väder, och inte påverkas av macro nyheter eller diverse siare. 

Så vilken är din strategi?

I think they are as many strategies as there are dishes. Hard to say what is right and what is wrong . Maybe eases to say what works well or less well. Thought of this post to see if they are a few brave who dare to write about their strategies and discuss the subject.

My strategy is pretty simple. Buy and hold , find great competitive companies that make a good profit and good profit margin and distributing money in dividends . I choose to mix companies with high dividends and low dividend growth of companies with lower dividend and high dividend growth. I choose to buy in all weather Exchange , and is not affected by macro news or assorted seers .

So what is your strategy ?

I have used google translate so sorry for bad translation!

fredag 18 mars 2016

Ut med Exxon Mobile in med Wells FargoHär om dagen så sålde jag mitt innehav i Exxon Mobile (82,69 USD) och ersatte med BankJätten Wells Fargo (49,73 USD). Kände att de var dags att tömma ut oljan, den började bli gammal. Well Fargo har direktavkastning på ca 3 %. Utdelningstillväxt på ca 50 % dem senaste 5 åren. Betalar endast ut ca 35 % av vinsten. Läs mer om Wells Fargo här. Wells Fargo & Company, (NYSE: WFC), är en amerikansk affärsbank och finansbolag.
Företaget grundades den 18 maj 1852 av Henry Wells och William Fargo. Företaget är mest känt för sin transportservice som även omfattade brev. Genom ett väl utbyggt nät av ombud och postlådor utgjorde de ett alternativ till US Mail. Tidvis ansågs de vara tillförlitligare och snabbare. Företaget köpte 1866 upp Ponnyexpressen för 2 000 000 USD. När järnvägsnätet etablerades i USA fick företaget svårigheter med posthanteringen då man inte tillräckligt raskt bytte från häst eller diligens för sina transporter.
Företaget har senare ägnat sig åt annan bland annat transportverksamhet och bankverksamhet. Numera är man en av USA:s största bankkoncerner.

tisdag 15 mars 2016

Mjukvarogiganten. Oljegiganten. LeksaksGiganten. Sjukvårdsgiganten. Livsmedelsgiganten.

Ja vad har då alla dessa giganter gemensamt (Unilever, Johanson & Johnson, Exxon Mobile, Mattel, IBM)? Jo alla dessa hade utdelning under förra veckan. Och dessutom till mitt konto. Tänkte inte göra något längre inlägg här. Jag gör ett litet collage med några av deras produkter här nedan. Känner ni igen några produkter?
Sedan lite info taget från Wikipedia om IBM:
Produkter från IBM är bland andra skivminnet, programspråken Fortran och REXXDRAM-minnet, relationsdatabasen och RISC-teknologin, PS/2-standarden samt chips baserade på koppar istället för aluminium. Fyra IBM-forskare har fått Nobelpriset i fysik för forskning runt supraledning och sveptunnelmikroskopet.
IBM producerar dataprocessorerna i de tre stora TV-spelstillverkarnas senaste konsoler, Sony Playstation 3, Nintendo Wii och Microsoft XBOX 360. IBM tillverkar också stordatorer.
IBM har under 2005 arbetat med trängselskattförsöket i Stockholm (även kallat Stockholmsförsöket). Med konsulter och arkitekter har man skapat ett system som hanterar hela processen, från uppbyggnad av tullar till avläsning och ekonomi.

Produkter från IBM[redigera | redigera wikitext]Ekonomi info om dessa 5 giganter:

IBM

JNJ

MAT

XOM

ULVRlördag 12 mars 2016

Spartips 2.0

I våran väg till ekonomisk frihet ser jag sparande som en väldigt viktig del. Du kan tjäna hur mycket som helst men ändå inte lyckas ha kvar några slantar vid månadens slut. Alla kan spara oavsett inkomst. De handlar om prioriteringar. Därför tänkte jag fortsätta på mitt tidigare inlägg om sparande http://lifeismygoal.blogspot.se/2016/01/15-snabba-spartips.html.

Så vad kan man mer göra för att spara pengar?

En sak som jag gjorde för längde sedan var att jag gick ur Svenska kyrkan. Hittar nu följande sida http://www.kyrkoavgiftningen.se/?gclid=CIzXpJfuussCFcHFcgodLFcKNQ#cal där man kan räkna ut hur mycket pengar man betalar till svenskakyrkan tills pensionsåldern. Jag knackade in året jag gick ur svenska kyrkan och min inkomst och ser då att jag hade betalat ca 200000 kr till svenska kyrkan om jag hade fortsatt att vara medlem. Då jag inte är speciellt troende så såg jag inte detta som någon nackdel. Man betalar ju ändå en procentsatts i begravningsavgift, så att den är delvis betald när man trillar av pinnen.

Andra saker som man kan se över är om man verkligen behöver A-kassa och medlemskap i fackförbund. Här finns de stora pengar att spara. Men självklart är de olika vad man har för åsikt om att vara med eller stå utanför. Man betalar pengar för en viss trygghet, så de beror ju lite på hur trygg du känner dig hos din arbetsgivare. Eller vad förbundet gör för dig för den summan som du betalar varje månad. Sedan ingår ju vissa försäkringar m.m hos de olika förbunden som du själv får se över om du väljer att gå ur.

Där fick ni lite mer att fundera på! Jag kommer förmodligen fortsätta på detta inlägg vid ett senare tillfälle!

Lycka till med ditt sparande!

måndag 7 mars 2016

Sorry Buffett.

Förra veckan så sålde jag av hela mitt innehav i Berkshire Hathaway. Något jag kanske får ångra, då jag vet att det är ett stabilt bolag som i snitt växer över index. Negativa sidan är att dem inte delar ut någon aktieutdelning till sina aktieägare. Dels därför sålde jag innehavet, kursen har även legat i dödläge en tid. Berkshire Hathaway fick lämna plats för några andra bolag som jag köpte efter försäljning under förra veckan. Jag valde att fylla på mina innehav i Visa, Nike, Disney och sedan blev de några minder köp på svenska börsen. Castellum, Atlas Copco och Telia.

Det blev en vecka helt utan utdelningar, börja kännas ganska ovanligt för min portfölj. Totalt ökade innehavet med ca 1% under veckan.

Sedan öppnade jag även konto hos Nordnet i förra veckan. Av ren nyfikenhet. Så det blir nog eventuellt några överföringar dit i framtiden. Skickade även ett mail till Avanza och ifrågasatte om dem tänkt att konkurrera med Nordnets lån på värdepapper då det i nuläget är mycket bättre villkor än vad Avanza har enligt mig. Svaret var något trevande, men vi får väll se vad framtiden utvisar!

fredag 4 mars 2016

One Milestone.


This week passed the limit of 10K readers on my blog! = ) ) I want to thank all of you out there who have read and commented and also you who have helped spread the blog through links. Thanks so much! We are now aiming receive 100K.

There where readers from all over the world.

Top 10 Countries
Sweden         6786
USA              1161
Germany       1131
Ireland           226
Finland          201
France           85
Norway         77
Switzerland   46
Ukraine         40
UK                37