söndag 31 januari 2016

Topp blogg inlägg.Här sammanställer jag utdelningsportföljen och ser över min totala direktavkastning. Blir spännande att se hur denna lista utvecklas framöver.

Ett annat populärt inlägg var mina spartips. Vore kul om någon kunde lägga till några extra spartips i kommentaren! Vad är ditt eller dina bästa spartips?

Och sist men inte minst, vad gör dig lycklig? Har du några tips vad man kan tänka på för att hålla huvudet uppe?


lördag 30 januari 2016

Fullt med "Tillbud" i Januari.


Januari har varit en vacker månad med mestadels mycket snö, det har blivit mycket skridskoåkande och endel race i pulkabacken. Men nu har de mesta töat bort. På Börsen har de gått si sådär, var ner runt 8-10 % men nu har den återhämtat sig något. Jag som investerar har dock inte gråtit mycket över det utan har hittat en hel del köpmöjligheter på "Vinterrean". Tror börsen kommer att sjunka mer under februari månad. Här kommer en liten sammanfattning av Januari.

Inköp:

Nike Inc
Apple Inc
Kraft Heinz Co
Walt Disney
Activision Blizzard Inc

Utveckling:Utdelningar:
Realty income corp
Kraft Heinz Co
Fast Balder Pref
Phillip Morris international Inc
Wal-Mart Stores Inc
Universal health realty income trust
torsdag 28 januari 2016

Full investerad 100 % aktier.

Nu i början på veckan så bestämde jag mig för att lämna fondträsket och satsa helt på aktieportföljen. Fördelen med detta är att jag slipper alla fondavgifter till bankerna. Såg även en möjlighet till att yttligare fylla på mina innehav nu när börsen går ned.

Inköp:

Apple 
(95,53 USD). 2,2 % direktavkastning. Maskinen Apple fortsätter att slå rekord på rekord. 
Kraft Hienz 
(76,97 USD). 3 % direktavkastning. Blir intressant att se resultatet 2016 efter sammanslagningen under 2015.

Nike 
Nytt innehav i portföljen. Inköp 60,77 USD, direktavkastning 2,1 %. 

Historia:

Nike grundades av Phil Knight år 1972. Knight hade då importerat sportskor från Asien och sålt till amerikanska löpare. Ett av de märken han importerade hette Blue Ribbon Sports. Knight och Bill Bowerman utvecklade dessa skor. Nikes logo, den så kallade swooshen, skapades 1971 av designstudenten Carolyn Davidson vid Portland State University. Namnet är taget efter den grekiska segergudinnan Nike. Bowerman var mannen bakom de epokgörande nikeskorna med "våfflade" undersidor. Phil Knight å sin sida låg bakom företagets slogan "Just do it".
Under 1980-talet fortsatte framgångarna för Nike som blev marknadsledande. Nike hade stora framgångar med skon Air Jordan med basketstjärnan Michael Jordan som galjonsfigur. En dominerade ställning i USA följdes av kraftfulla satsningar på Europa där man inte minst gått in och blivit en maktfaktor som sponsor inom fotbollen där Adidas tidigare hade en dominerade ställning.
Nike är idag ett av världens största märken inom sportindustrin. Nike har inte minst på den viktiga USA-marknaden stora marknadsandelar. Företaget anses också varit drivande i flytten av skotillverkning till låglöneländer i Sydostasien. Knight var en av de som skapade skoindustrin i sydkoreanska Busan genom sin import och start av tillverkning där.
marknadsandelar. Företaget anses också varit drivande i flytten av skotillverkning till låglöneländer i Sydostasien. Knight var en av de som skapade skoindustrin i sydkoreanska Busan genom sin import och start av tillverkning där.

Resultat:
söndag 24 januari 2016

Vad som hände i veckan? (KHC) (O) (DIS)

Börsen skönk rejält i början på veckan men återhämtade sig mot slutet. Omxs 30 på -5,91 %  och s&p 500 - 6,7 % 2016. Hoppas att börsen fortsätter nedåt under nästa vecka så de kan bli några fler inköp!

Utdelningar:

Fick utdelningar från Kraft Heinz Co 2,92 kr per/aktie.
Det trillade även in utdelning från Realty income corp 1,63 kr per/aktier.

Inköp:
Fyllde på innehavet I Walt Disney till kursen 96,64 USD. Mycket fina resultat senaste åren http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Financials?s=DIS:NYQ

lördag 16 januari 2016

Inköp Activision Blizzard och överblick.


Igår fyllde jag på mitt innehav i Activision Blizzard. Köpte till kursen 34,26 USD. Med blyga 0,67 % i direktavkastning beräknad på förra årets utdelning och min inköpskurs. Men här tror jag på stor långsiktig tillväxt av kurs och utdelning. Inte minst med hjälp av senaste köpet av svenska spelbolaget KING. Blizzard börjar nu även att satsa på filmindustien med hjälp av bla före detta Tarantino producenten "Stacey Sher" även involverad i filmerna (The Hateful Eight, Django UnchainedPulp Fiction, and World Trade Center). Mycket spännande tycker jag.

Dessa produkter har Blizzard hunnit med att producera sedan start.
Här saknas endel andra produkter som bland annat Skylanders. 
 Och så har vi spelen som dem förvärvat genom KING.


Resultatet från kvartal 3 2015

Många bilder blev det, men jag tycker de är lätt att få en överblick över bolaget på detta sättet. 


fredag 15 januari 2016

Varför satsa på Vindkraftverk som lever på bidrag och kostar otroligt mycket?

Vindkraft lever på dolda subventioner


Gömda subventioner i elcertifikat
Cerifikaten delas ut till dem som producerar vindenergi (3,5 miljoner certifikat värda cirka 900 miljoner kronor 2010), bioenergi (12 miljoner certifikat värda över 3 miljarder) och viss vattenkraft (2,7 miljoner certifikat värda nästan 700 miljoner kronor). Producenterna av de premierade energislagen får ett certifikat per producerad MWh. Produktionen med andra stödberättigade metoder (solkraft, torvenergi, vågkraft med mera) är så obetydlig att vi inte ens behöver nämna dem. Certifikaten innebär att staten subventionerar olönsam energiproduktion med 4,6 miljarder kronor, bara genom certifikaten. Certifikaten betalas sedan av producenterna av kärnkraft, vattenkraft och naturligtvis kol/oljekraft, i den mån sådan produceras.

Vattenkraften finns alltså på bägge sidor. Där fungerar det så att små olönsamma vattenkraftverk får elcertifikat, medan stora effektiva vattenkraftverk måste betala.

I slutänden är det naturligtvis inte företagen utan konsumenterna som måste betala. För närvarande måste producenterna av storskalig energi köpa 0,18 elcertifikat per producerad MWh vilket motsvarar cirka 5 öre per kWh. De syns inte särskilt på elräkningen utan är inbakade i energipriset.

För staten är det praktiskt med elcertifikaten. De kostar inte statskassan något, de syns inte på elräkningen och det behöver aldrig föranleda några budgetdiskussioner, eftersom resultatet av certifikaten är noll för statskassan. För oss konsumenter innebär det att nästan 5 miljarder kronor används för att göra elproduktionen mindre effektiv, pengarna slösas bort.

Men det är inte bara genom el-certi-fikaten som vindkraften subven-tioneras. Det kommer också pengar direkt från statskassan och pengar som smygs undan i form av utbyggnad av kraftnätet. Med vattenkraft och kärnkraft som huvudskaliga elkällor är behovet av distributionsnätet väldefinierat. Det finns ett antal ställen där en viss fastställd mängd el produceras. Det finns också fasta punkter där el förbrukas. Med vindkraften, där vinden ständigt varierar, krävs en mångdubbel produktionskapacitet för att få ut samma energimängd. Dessutom sprids produktionen ut på många fler ställen, nätet måste bli betydligt mer finmaskigt. I Tyskland har man beräknat att bara nätutbyggnaden för planerad vindkraftsutbyggnad till 2015 kommer att kosta 10,5 miljarder kronor. Redan idag har Tyskland 15 000 vindkraftverk i drift och den som färdas genom det platta Nordtyskland ser snart att de mer eller mindre dominerar landskapsbilden.

Livsfarliga och miljöstörande
Svenska myndigheter räknar med att ett vindkraftverk i fri terräng syns på 8-9 km håll. I Sverige lägger man vindkraftverk i första hand vid kusten eller i Skåne, Öland, Gotland, öster om Vättern och i norra Uppland. Men för att få ut ännu mer energi planeras vindkraftverk också i skogsbygden. Ett vindkraftverk med en effekt på 2MW producerar i genomsnitt under ett år 0,5MW (vinden varierar). Är det vindstilla eller storm, produceras ingen el alls. Kraftverket blir cirka 150 meter högt. Livsfarligt område är en cirkel på cirka 300 meter från vindkraftverket – på vintern slängs iskokor från rotorbladen, kokor som i olyckliga fall slår ihjäl en människa, under hela året finns det en viss risk för att rotorn havererar och kastar ifrån sig metalldelar. Det finns ett par kända fall från Sverige då metallskrot har slungats iväg från vindkraftverket, men ingen människa har hittills kommit till skada.

När vindkraftverken växer till 2 och 3,5 MW så ökar säkerhetszonen och därtill kommer att bullret blir en allt svårare faktor. Det handlar om lågfrekvent buller som kan vara mycket störande.

Vindkraftverken kan inte stå alltför tätt, då de ju påverkar vindflödet. För varje 2 MW-aggregat krävs det cirka 1 km upptagningsområde med ett par hektar som förbjuden zon. Det normala är att anlägga flera vindkraftverk i ”parker”. Utanför Piteå planeras nu 1 100 kraftverk! Bara för att bygga och underhålla kraftverken kommer det att krävas nybyggnation av 10–15 mil vägar. Hela landskapet kommer att förändras. Öde skogsbygder kommer att genomkorsas av vägar, vart man går i skogen kommer man att möta spärrzoner, drabbas av skuggan från vindkraftverken och höra hur rotorbladen slår i vinden. Naturvårdsverket har klagat på att vi vet för lite om vindkraftverkens ekologiska konsekvenser. Och Axel Kleidon vid Max Planck-institutet i Tyskland menar att hypotesen att vindkraften inte påverkar klimatet är felaktig. Vid en massiv utbyggnad av vindkraften kommer vindarna att försvagas (vilket skulle kräva ännu fler kraftverk…), men också klimatet att påverkas och medeltemperaturen att höjas.

Olönsamt och dyrt

Vindkraft kostar, om hänsyn tas till alla kostnader, cirka 3 gånger så mycket som kärnkraft. Vid en jämförelse med vattenkraft blir skillnaden naturligtvis ännu större. Vi har dock bara fyra större älvar kvar som är outbyggda. Dessa har tills vidare skyddats från utbyggnad av Riksdagen. Att den ena av de fyra älvarna skulle vara outbyggd är dock en sanning med modifikation. Vindelälven flyter samman med Umeälven vid Vännäsby 25 km uppströms från Umeå. Mellan Vännäsby och Umeå ligger Stornorrforsens kraftverk, som är Sveriges näst största vattenkraftverk med en effekt på 600 MW. Vindelälvens lopp är därmed brutet med besked. Övriga ”fredade” älvar är Piteälven, Kalixälven och Torneälven, den sista dock i större delen av sitt lopp delad med Finland.

Bara genom elcertifikaten får vindkraften ett bidrag på 36 öre per kWh, som ökar till nästan en krona om man tar hänsyn till annat stöd, exempelvis statliga bidrag för ”introduktion av vindkraft” och ”bidrag för uthållig energianvändning” och så vidare. Spotpriserna på elmarknaden för de större deltagarna ligger ofta kring 50 öre per kWh.

Uppskattningar som avser hela världen säger att subventionerna uppgår till 20 procent av investeringskostnaderna. Överallt är vindkraften egentligen olön-s-am, men den olönsamheten döljs av politiskt beslutade subventioner.
Enligt en artikel i den ansedda tidskriften Foreign Affairs, skriven av David G. Victor och Kassia Yanosek, så finns det bara två av de många ”alternativenergilösningarna” som är kommersiellt gångbara. Dels biobränsle som tillverkas av brasilianska sockerrör (som om de används i större skala påverkar livsmedelspriserna uppåt och gör att de fattiga i u-länderna inte bara förblir fattiga utan dessutom blir hungriga), samt dessutom de små värmare som i många sydliga länder byggs på taken för vattenuppvärmning.
Idag produceras i Sverige cirka 60 TWh el per år med hjälp av vattenkraft, lika mycket med hjälp av kärnkraft. Bägge produktionsmetoderna är lönsamma, men särskilt så naturligtvis vattenkraften. Därtill kommer cirka 20 TWh med andra produktionsmetoder, till exempel industriell mottryckskraft, bio-bränsle med mera. Under korta energiförbrukningstoppar sätts dessutom de riktigt dyra oljekondenskraftverken igång, men det rör sig bara om några dagar på smällkalla vintern. Vindkraften bidrar med knappt 3 TWh och det till subventioner på storleksordningen 1 miljard kronor per år. Riksdagen har sagt att vi till 2020 ska producera 30 TWh med hjälp av vindkraft. Det kommer att innebära kraftigt höjda subventioner, särskilt när vindkraftverken måste byggas på allt mindre blåsiga ställen. Det kommer också att innebära att dagens 1500 vindkraftverk kommer att bli 15000, alternativt kommer det inte att räcka med 150 meter höga snurror, de kommer att växa upp mot 200 meter och blir ännu mer dominerande i landskapet.

Läs mer på:
http://www.contra.nu/c113prov.html

torsdag 14 januari 2016

Put your money where your mouth is.


Två nya köp blev det idag. Fyllde på med Apple till kursen 98,1 USD PE 10,43 känns billigt. Ett nytt innehav som jag har varit sugen på är Disney. Jag vet inte hur många produkter som familjen använder som kommer från Disney men många är det. Dels de och så har priset skjunkigt endel nu de senaste. Disney köpte jag in för 98,52 USD, till PE 17,46. 

The Walt Disney Company, 
Allmänt känd som Disney, är en amerikansk diversifierad multinationella massmedia och underhållning konglomerat med huvudkontor i Walt Disney Studios i Burbank, Kalifornien. Det är världens näst största mediekonglomerat i form av intäkter, efter Comcast.  Disney grundades den 16 oktober 1923 av Walt Disney och Roy O. Disney som Disney Brothers Cartoon Studio, och etablerat sig som ledande inom den amerikanska animation industrin innan diversifiera i live-action filmproduktion, tv och nöjesparker. Företaget drivs också under namnen Walt Disney Studio, sedan Walt Disney Productions. Med på sitt nuvarande namn 1986, expanderat sin befintliga verksamhet och även startade divisionerna fokuserade på teater, radio, musik, publicering och online-medier.

Dessutom har Disney sedan skapat företagens avdelningar för att marknadsföra mognare innehåll än vad som vanligtvis förknippas med sina flaggskeppsfamiljeorienterade varumärken. Företaget är mest kända för produkterna i sitt filmstudio, Walt Disney Studios, som är idag en av de största och mest kända studios i amerikansk film. Disney äger och driver ABC broadcast-tv-nätet; kabel-tv-nät som Disney Channel, ESPN, A + E Networks, och ABC Family; publicering, merchandising, musik och teater divisioner; och äger och licensierar 14 nöjesparker runt om i världen. Företaget har varit en del av Dow Jones Industrial Average sedan 6 maj 1991. En tidig och välkända tecknade bildandet av bolaget, Musse Pigg, är en primär symbol för Walt Disney Company.

Apple Inc 
I vardagslag benämnt Apple, är ett amerikanskt dator- och hemelektronikföretag grundat 1976 av Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald Wayne. Företaget har cirka 92 600 anställda och omsatte 2014 nästan 183 miljarder amerikansk dollar. Företagets aktievärde den 1 januari 2016 var ungefär 590 miljarder amerikanska dollar. Den 20 september 2011 gick Apple om Exxon Mobil i aktievärde och var därmed världens högst värderade företag.
Apple var en av de tidigaste tillverkarna av persondatorer och var bland annat först med att serietillverka datorer med grafiskt användargränssnitt och datormus. Under 1980-talet hårdnade konkurrensen och Apples marknadsandel krympte.[3][4][5] Produkterna är kända för sin användarvänlighet, påkostade och eleganta design där även baksidan designats väl. Företaget och dess chefsdesigner Jonathan Ive har vunnit ett flertal designpriser och utmärkelser för innovation av sina produkter. Utmärkande för Apple är att deras nya produkter har namn som börjar med ett gement i och den följande bokstaven i namnet är versal ex. iMac, iPod, iTunes, iMovie, iPhone, iPad osv. Detta "i" kan antingen stå för internet, intelligent, och på senare tid har det framgått för att ge en mer "personlig" touch åt produkterna, eftersom ett versalt i är jag på engelska.
Några av Apples mest framgångsrika produkter är persondatorn Macintosh, framför allt enhetsdatorn Imac, operativsystemet Mac OS X, mp3-spelaren Ipod och den internetbaserade musikaffären Itunes Store. Apples senaste satsningar inkluderar mobiltelefonen Iphone och surfplattan Ipad. Iphone står för huvuddelen, cirka 65 procent, av företagets intäkter.

tisdag 12 januari 2016

Utdelning från Tobaksgiganten. PM


Igår dök ännu en trevligt utdelning in på kontot denna gången var de Tobaksgiganten PM som delade ut 1,02 USD. Som många andra amerikanska bolag så har PM kvartalsvis utdelning. Direktavkastning just nu 4,6 %. Utdelningstillväxten ser lovande ut enligt bilden nedan. Resultat tredje kvartalet 2015
Rapporterad vinst per aktie på $ 1,25 , en minskning med 0,13 $ eller 9,4 % jämfört med 1,38 $ 2014
Exklusive ogynnsam valuta $ 0,37 rapporterade utspädd vinst per aktie ökade med 0,24 $ eller 17,4 % jämfört
$ 1,38 år 2014 som anges i den bifogade listan 13
Justerat utspädning uppgick resultatet per aktie på $ 1,24 , en minskning med 0,15 $ eller 10,8 % jämfört med 1,39 $ 2014
Exklusive ogynnsam valuta $ 0,37 justerade utspädda vinst per aktie ökade med 0,22 $ eller 15,8 % jämfört med $ 1,39 under 2014 som beskrivs i det bifogade schema 12
Cigarett leverans volym av 218,9 miljarder enheter , en minskning med 1,5 % exklusive förvärv

• Redovisad nettoomsättning , exklusive punktskatter , på $ 6900000000 , en minskning med 11,8 %Historia
Historien om det nu globala företaget kan spåras tillbaka till 1847, då Philip Morris öppnade sin första butik på Bond Street i London, England, där han sålde tobak och färdigrullade cigarretter. När han dog, övertogs butiken av hans fru Margaret och hans bror Leopold. 1881 började Leopold samarbeta med Joseph Grunebaum och de etablerade Philip Morris & Company and Grunebaum, Ltd. 1885 upplöstes dock partnerskapet och företaget blev känt som Philip Morris & Co, Ltd.
1894 lämnade företaget grundarfamiljen och William Curtis Thomson tillsammans med sin familj tog över företaget. Företaget blev under Thomsons tid även utsett till den officiella tobaksaffären för King Edward VII. 1902 tog Gustav Eckmeyer företaget till New York, USA och ägarskapet mellan Eckmeyer och Thomsom delades 50-50. Gustav Eckmeyer hade dock redan sedan 1872 varit ensam om att importera och sälja de engelska cigarretterna i USA.
1919 skapades och introducerades Philip Morris vapensköldslika logotyp som fortfarande används, och företaget nybildas i Virginia, USA, till ett aktiebolag ägt av amerikanska aktieägare, under namnet Philip Morris & Co., Ltd., Inc.
1924 började tillverkningen av cigarretter i egen fabrik i Viginia och de cigarretter som tillverkades skulle bli ett av världens mest kända varumärken - Marlboro.
Vid mitten av 50-talet blev företaget en del av den amerikanska kulturen, och det var även då som Philip Morris International (PMI) lanserades och började tillverka och sälja cigarretter runt om i världen.

               Produkter
           1847