måndag 21 december 2015

Två av mina "Aristokrater" höjde sina utdelningar under förra veckan.

AT & T Inc. (T) Ger teletjänster i USA och internationellt. Företaget verksamma inom två segment, mobila och fasta. Bolaget ökade sin kvartalsutdelning med 10,2% till 48 cent / aktie. Denna mästare har lyckats öka utdelningen under 32 år i rad. Under det senaste decenniet, AT & T har lyckats öka Utdelning med 3,90% / år. Av mitt eget innehav i AT & T har utdelningstillväxten varit 33 % på 1,5 år med hjälp av dollarkursens nivå.
Realty income Corporation (O) är ett börsnoterat fastighetsbolag investmentbolag. Det satsa på fastighetsmarknaderna i USA. Bolaget ökade sin kvartalsutdelningar till 10.19 cent / aktie. Företaget har lyckats öka utdelning i 21 år i rad. Under det senaste decenniet har Realty inkomst lyckats öka Utdelning med 5,20% / år. Av mitt eget innehav i Realty Income har utdelningstillväxten varit 35 % på 1,5 år med hjälp av dollarkursens nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar